Når du bestiller via nettet, beder vi dig oplyse din e-mailadresse, så vi kan sende en ordrebekræftelse til dig.

Vi garanterer, at vi ikke videregiver dine personlige oplysninger til tredje part, herunder til andre virksomheder.