Vi udvikler, designer og producerer en bred vifte af tekstiler og tekstil-relaterede produkter. Vore leverandører og kunder er spredt ud over store dele af verden. Nyudvikling og innovation er nogle af de nøgleord, som kendetegner vor virksomhed, og vi forsøger at kombinere denne strategi med en sund og samfundsmæssig ansvarlig opførsel.

Det er vigtigt for os, at vi opfører os korrekt og forsvarligt alle steder, hvor vi producerer vore produkter. Ligeledes er det vigtigt for os, at vore leverandører også følger disse retningslinjer, det være sig i forbindelse med behandling af medarbejdere, beskyttelse af miljø og omgivelser og religiøse forhold, samt i forbindelse med den enkeltes sikkerhed og sundhed.

Vi har udarbejdet vores ansvarlighedspolitik som et sæt af regler, som både vi selv og vore leverandører forventes at følge, når de indgår et forretningssamarbejde med os.

Respekten for andre mennesker og andre kulturer er væsentlige nøgleord i vores ansvarlighedspolitik, ligesom vi mener, at udviklingen af vore aktiviteter og af vor virksomhed bedst kan finde sted, når nedenstående punkter følges af både os selv og af vore forretningspartnere:

  • Vi respekterer enhver persons ret til frit at vælge religion
  • Vi respekterer og støtter op om FN konventioner omhandlende børns rettigheder
  • Vi respekterer kulturen i hvert enkelt land, hvor vi opererer.
  • Vi respekterer de internationalte - og de gennem FN definerede - menneskerettigheder
  • Vi vælger og kontrollerer vore leverandører, blandt andet baseret på deres evne og vilje til at beskytte medarbejdere, miljø og omgivelser i øvrigt mod skadelige stoffer, som måtte afledes fra deres produktion.
  • Vi ønsker og arbejder for at minimere brugen af skadelige og kemiske stoffer i forbindelse med produktionen af vore produkter.
  • Vi vælger vore leverandører ud fra deres evne og vilje til at sørge for et ordentligt arbejdsmiljø og ordentlige sundheds- og sikkerhedsforhold for deres medarbejdere.
  • Vi begrænser ikke vore leverandørers eller vore medarbejderes muligheder på grund af race, alder, køn, religion eller politiske tilhørsforhold.
  • Vi indgår ikke et samarbejde med leverandører, som anvender medarbejdere, der ikke af egen fri vilje stiller sin arbejdskraft til rådighed for leverandøren.